kdo si hraje nezlobí


Vítejte na našich stránkách

 Informace o nás

 

Naše Občanské sdružení GAMA podporuje komunitní život ve Slivenci. Jeho posláním je aktivovat obyvatele Slivence a jeho přilehlých částí s cílem napomoci vytvoření funkční občanské společnosti v obci. Ve své činnosti se zaměřuje především na rodiny s dětmi. Cílovou skupinou jsou proto budoucí a současní rodiče, prarodiče, děti, dospívající i dospělí jedinci. Podpora rodiny je částečně také snahou o prevenci patologických jevů společnosti (pocity odcizení, izolace rodičů, anebo nově přistěhovalých). Rodiny se zde učí využívat volný čas, proto dochází i k prevenci kriminality. Občanské sdružení poskytuje obecně prospěšné činnosti v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Jedná se o sdružení rodičů z řad Sliveneckých občanů.
 

Náplň a formy činnosti

Pořádání volnočasových aktivit pro děti a mládež

 • čarodějnice
 • závody kol a odrážedel
 • sportovní den
 • putování za pokladem
 • pohybové hry
 • jarmark
 • masopust
 • lampionový průvod

 

Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech:

 •  pořádání kulturních a sportovních akcí pro děti a mládež
 •  kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl volnočasové aktivity pro děti a mládež
 •  osvětová činnost

 

Rádi přivítáme jakékoliv podněty a pomoc při organizaci akcí.