kdo si hraje nezlobí


Dárcovství a podpora

DAROVÁNÍM jakékoli finanční částky na číslo účtu OS GAMA ( zájemcům zašleme) nebo na základě darovací smlouvy. Pokud budete mít zájem, dozvíte se následně, jak byly peníze investovány, Vaše logo vystavíme na webových stránkách, na akcích a veřejným poděkováním v Mramoru.  

Nebo pomozte ZAKOUPENÍM nebo cíleným FINANCOVÁNÍM některé z věcí uvedených v aktuálním seznamu potřeb.

Dalším způsobem, jak OS GAMA  podpořit, je dobrovolnická pomoc při konání akcí.. Pokud máte zájem, pište, prosím, na e-mail: hana.morstein@seznam.cz  

Každá pomoc, jakoukoli formou, je úžasná.

Máte-li zájem, uveřejníme Vás v seznamu dárců.

 

Děkujeme, OS GAMA


Seznam potřeb pro OS GAMA:

 

 • Tonery do tiskárny, papír (tisk letáků, tiskovin, dotazníků atd.)

 • Výtvarné potřeby: papíry, čtvrtky-bílé, barevné, kartony, velké tempery, tuhá lepidla..

 • Drobné dárky/odměny pro děti při různých akcích (drobné dětské výrobky, hračky, sladkosti, bublifuky, pastelky, tužky, bloky, omalovánky, časopisy, pexesa, plastelíny, balonky atd)

   

 MOŽNOST PODÍLET SE NA ÚHRADĚ NÁKLADŮ :

 • Nájemné na taneční kurzy

 • Kopírování

 • Telefonní účty (zatím z větší části hrazeno dobrovolnicemi)

 • Lektorné tanečních kurzů (můžete se stát sponzorem celého či části kurzu z naší programové nabídky)

 • Občerstvení pro děti a rodiče při akcích pořádaných OS GAMA

 • Náklady akcí, které nejsou podpořeny granty

 


Jak darovat

Rozhodnete-li se stát dárcem některé neziskové organizace, máte několik možností:

Finanční dary

Důležité je vědět, z jaké pozice finanční dar věnujete. To lze učinit třemi způsoby:

 1. jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace – fyzická osoba
 2. jako podnikatel (např. živnostník) – fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem
 3. jako zástupce firmy – právnická osoba

V prvních dvou případech je dárcem fyzická osoba. Vždy si nechte od neziskové organizace vystavit doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při hotovostní platbě postačí pouze příjmový  pokladní doklad). V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu musí být vždy uveden účel, na který dar věnujete. Nárok na vaše daňové zvýhodnění vzniká, pokud je tento účel v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., § 15 odst. 1, kde jsou účely taxativně vyjmenovány.Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně.Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.Dárce – fyzická osoba může podle zákona o daních z příjmů odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst nejvýše 10 % hodnoty základu daně.

  


PŘÍKLAD  UPLATŇOVÁNÍ ODPOČTU DARU U FYZICKÉ OSOBY

Poplatník –  fyzická osoba s příjmem 200 000 Kč v roce 2005 daruje 1 000 Kč neziskové organizaci, žádné jiné odpočty neuplatňuje.

Základ daně = 200 000 Kč

Základní nezdanitelná částka na poplatníka = 38 040 Kč

1. Neuplatňuje odpočet daru

Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně (zaokrouhleno na stokoruny dolů) = 161 900 Kč (200 000 Kč - 38 040 Kč).

Daň z příjmů = 26 920 Kč (16 380 Kč + 20 % z (161 900 Kč - 109 200 Kč)).

2. Uplatňuje odpočet daru

Základ daně snížený o nezdanitelné části základu daně a položky odčitatelné od základu daně (zaokrouhleno na stokoruny dolů) = 160 900 Kč (200 000 Kč - 38 040 Kč -1 000 Kč).

Daň z příjmů = 26 720 Kč (16 380 Kč + 20 % z (160 900 Kč - 109 200 Kč)).

Uplatněním odpočtu daru ve výši 1 000 Kč tedy poplatník zaplatí na dani o 200 Kč méně, resp. je mu vrácen přeplatek na dani o 200 Kč vyšší. Poplatník tedy v tomto případě dostane od státu úlevu ve výši 20 % daru (část roční mzdy přesahující 109 200 Kč je zdaňována 20 %). U poplatníků s podprůměrnými příjmy tato úleva činí 15 %, naopak u poplatníků s nejvyššími příjmy může úleva činit až 32 % z hodnoty daru. Tato fyzická osoba může uplatnit odpočet daru v hodnotě 1 000 Kč až 20 000 Kč (10 % základu daně).